PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 24.11.2021, 12:24

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%), a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 36% krajowego zapotrzebowania (dane na dzień 30 września 2018 r.). 

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.:

  • Elektrownia Bełchatów
  • Elektrownia Turów
  • Elektrownia Opole
  • Elektrownia Rybnik
  • Elektrownia Dolna Odra
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dane Spółki: 
Nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
Adres siedziby: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

NIP: 769-050-24-95
REGON: 000560207 
KRS: 0000032334

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 6 450 307 050,00 zł – kapitał w całości wpłacony.

do góry