Biuletyn Informacji Publicznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 10.08.2018, 09:06

Strona główna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

PGE GiEK SA składa się z centrali i 12 oddziałów, które znajdują się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.
Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi ponad 77% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej -  może wyprodukować ok. 40% krajowej produkcji energii elektrycznej. Spółka jest również lokalnym dostawcą ciepła w regionach, w których funkcjonują jej oddziały. Dostarcza na rynki lokalne blisko 19 mln GJ ciepła.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zatrudnia łącznie prawie 16,5 tys. pracowników.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6 936 865 700,00 zł

©1998-2018 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL