Biuletyn Informacji Publicznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 25.07.2019, 09:03

Strona główna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 6 oddziałów zlokalizowanych na terenie 4 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%), a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 36% krajowego zapotrzebowania (dane na dzień 30 września 2018 r.). 

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.:

·         Elektrownia Bełchatów

·         Elektrownia Turów

·         Elektrownia Opole

·         Zespół Elektrowni Dolna Odra (El. Dolna Odra, EC Szczecin, EC Pomorzany)

·         Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

·         Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

 

Dane Spółki: 
Nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
Adres siedziby: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów 
NIP: 769-050-24-95
REGON: 000560207 
KRS: 0000032334 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 6 530 018 520,00 zł – kapitał w całości wpłacony.

©1998-2019 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL