Biuletyn Informacji Publicznej Rada Nadzorcza - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 13.10.2017, 06:51

Rada Nadzorcza

Środa, 13 sierpnia 2003

 

 

Iwona Warsewicz

Przewodnicząca Rady

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej, pracowała m.in, w Telekomunikacji Polskiej SA, TP Internet sp. z o.o. w Warszawie. Była wykładowcą w Ośrodku Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego i ochrony środowiska.
Począwszy od maja 2005 r. prowadzi własną kancelarię.
Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Michał Smyk

Wiceprzewodniczący Rady

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku zarządzanie i marketing, a także marketingu na Helsinki Business Polytechnic w Finlandii (obecnie HAAGA-HELIA University of Applied Sciences). Posiada certyfikat PMP® (Project Managament Professional) w zakresie zarządzania projektami.
Praktykę zawodową rozpoczął w USA, gdzie mieszkał w latach 2000-2001, potem kontynuował pracę w Polsce jako menedżer w firmie Krevox, gdzie odpowiadał za realizację projektów w sektorze przemysłowym i komunalnym. Prowadził również własną działalność doradczą w zakresie New Business Development na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. Od czerwca 2008 r. zatrudniony w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, gdzie zajmował się m.in. analizami inwestycyjnymi, regulacyjnymi, prawnymi i strategicznymi, a także był kierownikiem projektów o charakterze strategicznym, np. odpowiadał za analizę wykonalności projektu budowy elektrowni jądrowej na Litwie. Brał również udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją strategii GK PGE. W latach 2013 – 2014 zastępca dyrektora Departamentu Strategii w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, a następnie dyrektor Departamentu Strategii do czerwca 2016 roku. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Sławomir Wochna

Sekretarz Rady

Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, posiada też indywidualny certyfikat menedżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx).
Od 25 lat pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy sztygara oddziałowego w Oddziale Taśmociągów Węglowych i Sortowni Węgla. Wcześniej, w latach 2003-2009, był sztygarem zmianowym w Oddziale Transportu Nadkładu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję nadgórnika w tym oddziale. Pracował również jako operator maszyn budowlanych i sprzętu technologicznego, a także jako ślusarz na odkrywce. We współpracy ze społecznym inspektorem pracy działa na rzecz poprawy warunków BHP na stanowiskach robotniczych. Udziela się w organizacjach społecznych, prowadząc działalność na rzecz środowisk górniczych, angażując się m.in. w utrzymanie górniczych tradycji. Jako radny miasta Zawidów działał na rzecz rozwoju edukacji oraz upowszechnienia sportu wśród lokalnej młodzieży.

Krzysztof Rybak

Członek Rady

Posiada absolutorium ekonomicznych studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, zakres: Modernizacja Struktur Społeczno-Gospodarczych.  Jest autorem publikacji naukowej: „Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS” (OW SGH, Warszawa 2012). Ponadto ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (mgr inż.): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne. Jest też absolwentem Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych.
Od 1983 r. pracuje w Elektrowni Bełchatów, obecnie na stanowisku specjalisty ds. turbozespołu i urządzeń maszynowni – Wydział Nadzoru Urządzeń Maszynowni i Ciepłownictwa.
W kwietniu 2015 r. zwyciężył w wyborach pracowniczych, uzyskując 6315 głosów. W skład rady nadzorczej został powołany od 05.11.2015 r. na wspólną, 3-letnią kadencję, która zaczęła się 01.07.2015 r.

Mirosław Sołtysiak

Członek Rady

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym. Od wielu lat zajmuje wyższe stanowiska menedżerskie w spółkach związanych z sektorem energetycznym. Pełnił m.in. funkcje Dyrektora Rozwoju Projektów w National Power Polska Sp. z o.o., Dyrektora, lidera działu doradztwa inwestycyjnego dla sektora energetycznego w BRE Corporate Finance S.A., Prezesa Zarządu w Elektrociepłowni Chorzów Elcho Sp. z o.o., Dyrektora, lidera Grupy Energetycznej w PWC Polska Sp z o.o., Dyrektora Departamentu Wydobycia i Wytwarzania w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w firmie SunCoke International Development Sp. z o.o. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjnego w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
W przeszłości  członek rad nadzorczych: PGE ZEC Bydgoszcz S.A., PGE EC Lublin-Wrotków Sp. z o.o.

Andrzej Jaroch

Członek Rady

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, z którą przez 44 lata był związany jako pracownik naukowo-badawczy i nauczyciel akademicki. W latach 1981-1998 współwłaściciel i prezes zarządu „Laboratorium Akustyki Stosowanej – NOISELAB” sp. z o.o.
Przez wiele lat był radnym Rady Miejskiej Wrocławia, a także radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (funkcję tę pełni do dzisiaj). Był również wiceprezydentem Wrocławia, a później Pełnomocnikiem Prezydenta Wrocławia ds. Informatyzacji i Systemu Zarządzania Jakością. Pełnił także funkcję prezesa zarządu Klubu Sportowego „Politechnika Wrocławska”.
Senator RP w latach 2005-2007.
W przeszłości członek rady nadzorczej Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław sp. z o.o.

Metadane

Data publikacji 13.08.2003
Data modyfikacji 01.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Grześkowiak
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Grześkowiak
©1998-2017 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL