Biuletyn Informacji Publicznej Rada Nadzorcza - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 30.01.2018, 14:59

Rada Nadzorcza

Środa, 13 sierpnia 2003

 

 

Iwona Warsewicz

Przewodnicząca Rady

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej, pracowała m.in, w Telekomunikacji Polskiej SA, TP Internet sp. z o.o. w Warszawie. Była wykładowcą w Ośrodku Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego i ochrony środowiska.
Począwszy od maja 2005 r. prowadzi własną kancelarię.
Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Sławomir Stypułkowski

Wiceprzewodniczący Rady

 

Sławomir Wochna

Sekretarz Rady

Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, posiada też indywidualny certyfikat menedżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx).
Od 25 lat pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy sztygara oddziałowego w Oddziale Taśmociągów Węglowych i Sortowni Węgla. Wcześniej, w latach 2003-2009, był sztygarem zmianowym w Oddziale Transportu Nadkładu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję nadgórnika w tym oddziale. Pracował również jako operator maszyn budowlanych i sprzętu technologicznego, a także jako ślusarz na odkrywce. We współpracy ze społecznym inspektorem pracy działa na rzecz poprawy warunków BHP na stanowiskach robotniczych. Udziela się w organizacjach społecznych, prowadząc działalność na rzecz środowisk górniczych, angażując się m.in. w utrzymanie górniczych tradycji. Jako radny miasta Zawidów działał na rzecz rozwoju edukacji oraz upowszechnienia sportu wśród lokalnej młodzieży.

 

Bartosz Fedurek

Członek Rady

Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, specjalność: eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż. Ponadto absolwent programu European Mining Course, w ramach którego studiował zagadnienia techniczne i biznesowe przemysłu surowcowego na Imperial College of London, Helsinki University of Technology, TU Delft oraz RWTH Aachen. Ukończył również studia podyplomowe SGH w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych, a także Zarządzania Wartością Firmy.

Pracę zawodową rozpoczął w RWE Power AG, w kopalni węgla brunatnego Hambach. Od 2005 roku związany z Grupą PGE, gdzie przeszedł ścieżkę od Referenta w Departamencie Inwestycji BOT Górnictwo i Energetyka S.A. do Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Współpracował m.in. przy kształtowaniu długoterminowej Strategii rozwoju Grupy PGE i uruchomieniu największych projektów inwestycyjnych (w tym nowych bloków w Elektrowni Opole i Elektrowni Turów). W 2012 roku dołączył do KGHM Polska Miedź S.A., gdzie pracował m.in. w obszarze strategicznych projektów energetycznych. W 2014 roku powrócił do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i obecnie pełni rolę Dyrektora Departamentu Inwestycji, odpowiadając m.in. za Politykę Inwestycji Grupy PGE, analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz monitoring Megainwestycji i innych inwestycji strategicznych GK PGE.

Andrzej Jaroch

Członek Rady

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, z którą przez 44 lata był związany jako pracownik naukowo-badawczy i nauczyciel akademicki. W latach 1981-1998 współwłaściciel i prezes zarządu „Laboratorium Akustyki Stosowanej – NOISELAB” sp. z o.o.

Przez wiele lat był radnym Rady Miejskiej Wrocławia, a także radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (funkcję tę pełni do dzisiaj). Był również wiceprezydentem Wrocławia, a później Pełnomocnikiem Prezydenta Wrocławia ds. Informatyzacji i Systemu Zarządzania Jakością. Pełnił także funkcję prezesa zarządu Klubu Sportowego „Politechnika Wrocławska”.

Senator RP w latach 2005-2007.

W przeszłości członek rady nadzorczej Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław sp. z o.o.

Krzysztof Rybak

Członek Rady

Posiada absolutorium ekonomicznych studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, zakres: Modernizacja Struktur Społeczno-Gospodarczych.  Jest autorem publikacji naukowej: „Opłacalność budowy bloku energetycznego 858 MW z instalacją CCS” (OW SGH, Warszawa 2012). Ponadto ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (mgr inż.): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne. Jest też absolwentem Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych.

Od 1983 r. pracuje w Elektrowni Bełchatów, obecnie na stanowisku specjalisty ds. turbozespołu i urządzeń maszynowni – Wydział Nadzoru Urządzeń Maszynowni i Ciepłownictwa.

W kwietniu 2015 r. zwyciężył w wyborach pracowniczych, uzyskując 6315 głosów. W skład rady nadzorczej został powołany od 05.11.2015 r. na wspólną, 3-letnią kadencję, która zaczęła się 01.07.2015 r.

 

Bartosz Fedurek

 

Metadane

Data publikacji 13.08.2003
Data modyfikacji 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Tułecki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Tułecki
©1998-2018 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL