PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rada Nadzorcza

 

 

Iwona Warsewicz

Przewodnicząca Rady

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej, pracowała m.in, w Telekomunikacji Polskiej SA, TP Internet sp. z o.o. w Warszawie. Była wykładowcą w Ośrodku Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego i ochrony środowiska.
Począwszy od maja 2005 r. prowadzi własną kancelarię.
Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Sławomir Stypułkowski

Wiceprzewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył też Studia Doktoranckie w SGH (Kolegium Zarządzania i Finansów) w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania w administracji publicznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1989 r. w Zakładzie Poszukiwania Nafty i Gazu w Wołominie. W kolejnych latach pracował: w Najwyższej Izbie Kontroli; w PZU S.A. gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Koordynatora Biura Nadzoru. Kierował też Oddziałem Okręgowym PZU S.A. w Warszawie; w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy gdzie był Zastępcą Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego; w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz w Telewizji Polskiej S.A. W TVP S.A. pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Zastępcy Dyrektora Biura Finansów a następnie Biura Kontrolingu. Przez dłuższy czas pełnił też równolegle funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Mediów Publicznych oraz reprezentował TVP S.A. w pracach Grupy Audytu Wewnętrznego Europejskiego Stowarzyszenia Nadawców Publicznych (EBU). W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek. Od X 2016 roku związany z PGE S.A. gdzie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Audytu.

Zdzisław Markiewicz

Sekretarz Rady

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1981 r. jest pracownikiem Elektrowni Bełchatów, gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Inżyniera ds. Automatyki i Elektryki. W Radzie Nadzorczej jest wybranym przedstawicielem pracowników spółki.

Cezary Bujak

Członek Rady

Absolwent wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1989 roku pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Inżyniera Ruchu w Centrum Kierowania Ruchem.

W Radzie Nadzorczej jest wybranym przedstawicielem pracowników spółki.

Damian Komar

Członek Rady

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu oceny skutków regulacji na Uniwersytecie Warszawskim. 

Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. Najpierw w Departamencie Energetyki  Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialny za sektor ciepłowniczy oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Po powstaniu Ministerstwa Energii odpowiedzialny za sektor elektroenergetyki w zakresie wystarczalności mocy, w tym wdrożenia rynku mocy w Polsce. Od 2018 r. rozwija komórkę analityczną w Ministerstwie Energii, pełniąc funkcję naczelnika Wydziału Analiz Rynku Mocy i Energii. Uzyskał certyfikaty z zakresu energetyki na Stanford University, Duke University oraz Technical University of Denmark. Od 2015 r. student studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowalnych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

 

Michał Skiba

Członek Rady

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie praktycznego stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

W latach 2002 – 2006 był audytorem w Ernst & Young, a następnie pracował w BOT Górnictwo i Energetyka w Łodzi. Od 2007 roku pracuje w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., początkowo jako Z-ca Dyrektora Departamentu Rachunkowości, a od 2015 roku jako Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków. W czasie zatrudnienia w PGE S.A. był członkiem rad nadzorczych kilku spółek Grupy Kapitałowej PGE.

 

Absolwent wydziału

Metadane

Data publikacji : 19.07.2018
Data modyfikacji : 25.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Tułecki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Tułecki

Opcje strony

do góry