PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

http://elb.bip-e.pl/eb/organy-spolki/rada-nadzorcza/91,Rada-Nadzorcza.html
2021-04-20, 17:33

Rada Nadzorcza

 

 

Krzysztof Kuśmierowski

Przewodniczący Rady

Absolwent Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Menedżerską - Apsley Business School of London na kierunku Executive Master of Business.

W PGE Energia Ciepła SA i PGNiG Termika SA zarządzał aktywami wytwórczymi i projektami związanymi z rozwojem ciepłownictwa i kogeneracji, przekształceniami i zmianami procesów biznesowych oraz nadzorował obszar inwestycji i remontów, handlu, optymalizacji produkcji i zakupów. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z samorządem terytorialnym. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmował się nadzorem menedżerskim, zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, restrukturyzacją i przekształceniami.

Zdzisław Markiewicz

Sekretarz Rady

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1981 r. jest pracownikiem Elektrowni Bełchatów, gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Inżyniera ds. Automatyki i Elektryki. W Radzie Nadzorczej jest wybranym przedstawicielem pracowników spółki.

Cezary Bujak

Członek Rady

Absolwent wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1989 roku pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Inżyniera Ruchu w Centrum Kierowania Ruchem.

W Radzie Nadzorczej jest wybranym przedstawicielem pracowników spółki.

Tomasz Wiśniewski

Członek Rady

 

Damian Bronner

Członek Rady

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA Executive przy Uniwersytecie Gdańskim walidowane przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille. Ukończył kurs i zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem. W PERN S.A. pełnił funkcje pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. Był kierownikiem projektu „Siarkopol 2017”. Pełnił nadzór nad bieżącą działalnością Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. oraz opracowaniem i wdrażaniem planu kontynuowania działalności tej Spółki.

Podczas swojej kilkuletniej pracy w PGE S.A. pełnił m.in. obowiązki pełnomocnika Zarządu PGE S.A. do sprawowania indywidualnej kontroli wobec spółek zależnych prowadzących działalność remontową, brał udział w budowaniu koncepcji zarządzania projektami, programami i portfelami GK PGE oraz tworzeniu zasad współpracy pomiędzy spółkami z GK PGE w obszarze inwestycji, remontów oraz bieżącego utrzymania ruchu.

Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych. Kluczowe kompetencje: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Metadane

Data publikacji : 19.07.2018
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Tułecki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Tułecki

Opcje strony