PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Robert Ostrowski

Prezes Zarządu

Ukończył wydział gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Obecnie jest uczestnikiem studiów EMBA.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m. in. w branży stalowej i wydobywczej zarówno należących do Skarbu Państwa jak i prywatnych. Pełnił m.in. dwukrotnie funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dyrektora finansowego w Hucie Katowice S.A., Polskich Hutach Stali S.A. oraz w Mittal Steel Poland S.A., prezesa zarządu Minerals Mining Group S.A., członka zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w takich firmach jak Grupa Kapitałowa KGHM oraz Ernst&Young. Do końca lutego 2019 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Norbert Grudzień

 
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem
 

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od ponad piętnastu lat piastuje stanowiska menedżerskie.

Od 2016 roku związany jest z Polską Grupą Energetyczną - zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a od maja 2017 roku Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów związanych z dostosowaniem Elektrowni Dolna Odra i Pomorzany do konkluzji BAT oraz projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra.

Zbigniew Kasztelewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Profesor nauk technicznych. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.

Od 2007 r. pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie stanowisko kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich. Jest kierownikiem studiów podyplomowych: górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego.

Od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego.

Autor i współautor 400 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i zagranicą, w tym jest twórcą czterech monografii dotyczących górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego oraz współautorem dalszych czterech monografii. Autor i współautor szeregu prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Marek Ciapała

Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania

Absolwent Politechniki Częstochowskiej w zakresie elektrotechniki, a także studiów podyplomowych  menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych „Energetyka polska w Unii Europejskiej” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” Szkoły Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1987 roku w Elektrowni Opole, gdzie do 2009 r. zajmował stanowiska różnych szczebli. W spółce PGE Górnictwo i Energetyka pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem, w centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem. Od 2012 r. do momentu powołania do zarządu PGE GiEK był dyrektorem PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów – największej w Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym.

Posiada rozległą wiedzę nt. branży energetycznej i sektora wytwarzania, a także bardzo dobre umiejętności zawodowe w obszarze inwestycji, zarządzania majątkiem produkcyjnym i remontów.

Andrzej Kopertowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1985 r. związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku samodzielnego referenta, a później inspektora technicznego w dziale technologii górniczej. Pracował również na stanowisku sztygara oddziałowego w oddziale zdejmowania nadkładu i kierownika robót górniczych odkrywki. Ostatnio pełnił funkcję głównego inżyniera Centrum Kierowania Ruchem. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA w KWB Bełchatów.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 23.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Grześkowiak
Osoba modyfikująca informację:
Adam Tułecki

Opcje strony

do góry