Biuletyn Informacji Publicznej zarząd - Zarząd Spółki - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2018, 14:04

Zarząd Spółki

Środa, 13 sierpnia 2003

 

Radosław Rasała

 
p.o. Prezesa Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 
Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) na Uniwersytecie Londyńskim – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London. W karierze zawodowej pracował zarówno dla zagranicznych jak i polskich przedsiębiorstw energetycznych, m.in. jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej w ZEC Sp. z o.o. w Katowicach. W latach 2004-2006 jako jeden z pierwszych pracowników zatrudnionych w Centrali BOT Górnictwo i Energetyka SA wraz z ówczesnym zarządem holdingu organizował i rozwijał działalność BOT GiE SA od strony powiązań finansowo-handlowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu (trzema elektrowniami systemowymi Bełchatów, Opole, Turów), a spółką dominującą BOT GiE SA. Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu (np. w 35/2014 numerze Magazynu Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne). Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia rachunkowości, a przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu w PGE GiEK S.A. pracował jako dyrektor finansowy polskiej grupy kapitałowej o profilu produkcyjnym Wkręt–Met.
 

Stanisław Żuk

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”. Od 1974 roku związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów, w której pełnił m.in. funkcję Dyrektora Oddziału. Prezes Zarządu Związku Pracodawców PPWB. Od roku 2006 jest także wiceprzewodniczącym Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Krzysztof Domagała

Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk technicznych, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej.
Od 1979 r. pracował w Elektrowni Bełchatów, gdzie m.in. od 1997 do 2007 r. kierował Zakładem Automatyki. W latach 2007-2009 pełnił funkcję prezesa zarządu bełchatowskiej elektrowni. Od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu PGE GiEK SA wybranym przez pracowników. Od 2013 r. ponownie w Elektrowni Bełchatów, m.in. na stanowisku głównego inżyniera ds. automatyki i elektryki.

Andrzej Kopertowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1985 r. związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku samodzielnego referenta, a później inspektora technicznego w dziale technologii górniczej. Pracował również na stanowisku sztygara oddziałowego w oddziale zdejmowania nadkładu i kierownika robót górniczych odkrywki. Ostatnio pełnił funkcję głównego inżyniera Centrum Kierowania Ruchem. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA w KWB Bełchatów.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Grześkowiak
Osoba modyfikująca informację:
Adam Tułecki
©1998-2018 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL